1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Pionnet Oy
webhotelli.com
27100 Eurajoki

2. Rekisterin nimi

Verkkopalvelujen asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Verkkopalvelujen tunnistautumista vaativien palvelujen käytön mahdollistaminen, verkkopalvelujen kehittäminen ja asiakassuhteiden hoito sekä suoramarkkinointi.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, syntymävuosi, sukupuoli, verkkopalvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyvät tiedot, suoramarkkinointilupa.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saatu/saadaan/päivitetään rekisteröidyltä itseltään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot on suojattu teknisesti ja pääsy rekisteriin on vain henkilöillä, joiden työtehtävät vaativat pääsyä tietoihin.