.FI domain

Fi-verkkotunnuksissa otetaan 5.9.2016 käyttöön uusi toimintamalli, joka selkeyttää Viestintäviraston ja verkkotunnusvälittäjien rooleja. Jatkossa fi-verkkotunnuksen ja kaikki siihen liittyvät palvelut voi hankkia ainoastaan omalta verkkotunnusvälittäjältään.

Viestintäviraston hallinnoiman fi-verkkotunnusten toimintamalli muuttuu 5.9.2016, jolloin tietoyhteiskuntakaaren fi-verkkotunnuksia koskeva sääntely astuu voimaan. Uuden toimintamallin myötä fi-verkkotunnus ja kaikki verkkotunnuksiin liittyvät palvelut hankitaan omalta verkkotunnusvälittäjältä.

Fi-verkkotunnusten haku vapautuu, kun rajoitukset hakijan kotipaikan osalta poistuvat. Jatkossa verkkotunnuksen käyttäjän kotipaikka voi olla missä päin maailmaa tahansa, joten fi-verkkotunnuksen saa käyttöönsä ulkomaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. Myös käyttäjän aiempi 15 vuoden ikäraja poistuu. Samoin verkkotunnuksia, jotka muodostuvat etu- ja sukunimen yhdistelmästä, voi jatkossa rekisteröidä vapaasti. Fi-verkkotunnuksen rekisteröinti jälleenluovutustarkoituksessa ei ole enää lainvastaista kuten aiemmin.

Uusi toimintamalli selkeyttää Viestintäviraston ja välittäjien rooleja
Jokaisella verkkotunnuksen käyttäjällä pitää jatkossa olla oma verkkotunnusvälittäjä, joka hallinnoi verkkotunnuksia käyttäjän puolesta ja huolehtii koko asiakassuhteesta.

Uuden toimintamallin myötä välittäjän velvollisuudet tarkentuvat ja Viestintäviraston mahdollisuudet verkkotunnusvälittäjien toiminnan valvontaan paranevat. Erityisesti välittäjien toimintaa koskeviin tietoturvavaatimuksiin on kiinnitetty huomiota.

Viestintävirasto takaa fi-verkkotunnusten laadun ja luotettavuuden
Viestintävirasto ylläpitää edelleen verkkotunnusrekisteriä ja fi-juuren nimipalvelua. Myös tavaramerkkien ja toiminimien suoja säilyy entisellään. Viestintävirasto ratkaisee fi-verkkotunnusriidat edelleen maksutta oikeudenhaltijoiden vaatimuksesta.

Virastolla on oikeus ryhtyä välttämättömiin toimiin merkittävien tietoturvaloukkausten estämiseksi. “Virastolla on myös oikeus puuttua entistä tehokkaammin tilanteisiin, joissa verkkotunnusvälittäjä toistuvista huomautuksista huolimatta rikkoo sääntöjä”, kertoo päällikkö Juhani Juselius.

Lisätietoja